Termeni și condiții

Ne așteptăm ca vizitatorii site-ului nostru să respecte regulile firmei YC Webrik Agency S.R.L, furnizor pentru servicii de web development, digital marketing, branding, precum și alte servicii conexe care pot fi contractate prin intermediul acestui site.

Acești termeni și condiții reglementează folosirea site-ului www.webrik.ro. Va rugăm citiți Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu folosiți acest site web.

Dacă folosiți site-ul web www.webrik.ro, conduită dumneavoastră indică faptul că sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

  1. Contactare servicii

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul www.webrik.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifică periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

  1. Conținutul și drepturile autorului

Conținutul și designul site-ului aparțin Webrik și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea Webrik.

Webrik poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără că acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

Webrik nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuită direct sau indirect, suferită că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site.

Webrik nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

  1. Contact pentru ofertele de preț

Cererile de oferta se pot realiza utilizând formularul de contact de pe acest site sau sunând la nr. de telefon +40 761 593 130

Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit. Webrik nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care Webrik consideră o cerere că fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

  1. Facturare, plată, ștergere/suspendare servicii

Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform aspectelor agreate cu beneficiarul, respectiv contractul de prestări servicii încheiat între cele 2 părți.

Termenul de plata este cel specificat pe factură, întârzierea efectuării plății poate duce la suspendarea ori chiar ștergerea serviciilor, cu informarea clientului în prealabil, serviciile urmând a fi reactivate după efectuarea plății.

  1. Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Webrik are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente. Sunteți obligat(a) să furnizați aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate.

Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea furnizării serviciului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

  1. Proprietate intelectuală

Webrik este proprietarul tuturor materialelor și informațiilor prezentate pe website-ul www.webrik.ro Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea acestora, către alte părți terțe.

  1. Materiale transmise prezentului site

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țară relaționată de site.

  1. Limitarea răspunderii

Materialele și conținutul publicate pe acest site sunt oferite “că atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru vreun scop anume.

Webrik este absolvită în toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, piederea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă Webrik a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.

  1. Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.

Webrik își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor în acest document.